Kết quả đánh giá và thu nhập tăng thêm được các trường công khai

0
188

Các trường THPT, trung tâm GDTX, các đơn vị trực thuộc phải công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, mức thu nhập tăng thêm và tạo điều kiện cho từng thành viên của đơn vị tham gia giám sát.

Ngày 13.12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các trường THPT, trung tâm GDTX  thực hiện công tác công khai tài chính và tài sản cuối năm.

Theo đó, để công tác công khai tài chính và tài sản cuối năm được thực hiện đúng quy định, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra rà soát, xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng, khóa sổ kế toán theo đúng quy định.

Các trường kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm, các chế độ đối với người lao động theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, công khai.

Về phương án chi thu nhập tăng thêm cho cá nhân, trong văn bản do ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ký và ban hành chỉ rõ: Đảm bảo nguyên tắc người có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều hoạt động (trong năm 2019) thì được hưởng cao hơn và ngược lại. Xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm phù hợp tại đơn vị. Lưu ý chênh lệch các mức thu nhập giữa cán bộ, quản lý nhằm đảm bảo sự hài hòa, đoàn kết, tiết kiệm.

Sở cũng nhấn mạnh các trường cần phân biệt rõ chế độ thu nhập tăng thêm và tiền thưởng tết. Lãnh đạo các trường thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hiểu rõ đầy đủ về ý nghĩa của mỗi loại thu nhập để vừa thực hiện tốt sự công bằng, động viên tốt người lao động.

Đặc biệt các trường THPT, trung tâm GDTX, các đơn vị trực thuộc phải công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, mức thu nhập tăng thêm và tạo điều kiện cho từng thành viên của đơn vị tham gia giám sát. Do thời điểm gần tết có đơn vị nhận nhiều, có đơn vị nhận ít, lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể trong đơn vị để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.

Sưu tầm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây