Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi hình thức đào tạo và phân loại nữa

3
102

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học sẽ không ghi loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hay trung bình, không phân biệt chính quy hay vừa làm vừa học.

Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo lần 1 thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ danh dự sẽ chỉ còn 10 mục.

Cụ thể, những nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

  1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
  2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).
  3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.
  4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.
  5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.
  6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng.
  7. Ngành đào tạo.
  8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.
  9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.
  10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Văn bằng phù hợp với thông lệ quốc tế: Người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời BẰNG và PHỤ LỤC VĂN BẰNG.

Cục trưởng Mai Văn Trinh giải thích, dự thảo Thông tư chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác phải ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học.

Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới (trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, Ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia).

Do vậy, quy định như trong Dự thảo là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Trong quy định cũ, người tốt nghiệp sẽ được phân biệt về xếp loại bằng tốt nghiệp theo các mức gồm: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình. Văn bằng phân biệt rõ ràng hình thức đào tạo gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

Đồng thời việc hiện tên văn bằng tốt nghiệp đại học có sự khác nhau tùy theo khối ngành đào tạo. Với ngành kỹ thuật ghi là bằng kỹ sư; ngành kiến trúc là bằng kiến trúc sư; ngành y là bằng bác sĩ hoặc bằng cử nhân; ngành dược là bằng dược sĩ hoặc bằng cử nhân. Các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi là bằng cử nhân. Các ngành còn lại ghi là bằng tốt nghiệp đại học.

Với dự thảo này, tên gọi văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học chỉ gọi chung là bằng cử nhân. Điều này phù hợp Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7 với quy định “văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Sưu tầm

 

 

 

 

 

 

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây